Welkom bij Andringastate Afscheidscentrum

Welkom op de site van afscheidscentrum & crematorium Andringastate.
Een afscheidscentrum op een unieke en sfeervolle locatie met uitzicht
over de Friese landerijen. Rust, ruimte en tijd voor een persoonlijk laatste afscheid van een dierbare overledene.


NIEUWS

Geplaatst op: 23-10-2014

Memorès Uitvaartbeurs

Voorbereidingen voor de uitvaartbeurs zaterdag 25 oktober in de Grote kerk te Leeuwarden.

Geplaatst op: 22-10-2014

Op stap met Uitvaartvereniging DLE van Berlikum naar Andringastate.Op initiatief van uitvaartvereniging
'De Laatste Eer' van Berlikum was er dinsdag
21 oktober een rondleiding voor de inwoners van Berlikum. 

Geplaatst op: 16-10-2014

Uitvaartbeurs Memorès

De Uitvaartbeurs Memorès wordt gehouden op 25 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk (Jacobijnerkerk) in Leeuwarden. De toegang tot het evenement is gratis. 


Geplaatst op: 30-09-2014

'Afscheid op de deel'

artikel in de Leeuwarder Courant
 
Geplaatst op: 18-09-2014

Hjerst

Fia facebook krige ik it folgjende stik te lêzen; Djip respekt foar de skriuwer Bart Kingma. It stik stiet op de side fan  De Moanne.

Achte Meneer Aart,

Trije bern ha wy. En alle trije krigen se dizze dagen yn harren kennisenkring de dea oan ‘e doar. De iene stoar troch sykte, de oare yn in auto, de tredde die it sels. Tsien jier, achttjin jier, fyftjin jier. I recall: tsien, achttjin, fyftjin jier jong.
De hjerst is betiid, fan’t jier.


Andringastate afscheidscentrum | It Aldlân 4 | 9034 XB Marsum | Telefoon: 058 - 205 0 205 | info@andringastate.nl